Główny inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 82937

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • praca w terenie

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe: • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

 • praca na wysokości powyżej 3 metrów

 • zmienne warunki atmosferyczne:  praca  w  terenie

 • uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym do 3,5 tony


Narzędzia i materiały pracy: • komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: • winda

 • brak podjazdu

 • brak schodołazu

 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • drzwi odpowiedniej szerokości

 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kieruje pracą Inspektoratu ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
 • weryfikuje informacje zawarte w: 1) instrukcji technologicznej przedkładanej przez podmiot prowadzący w porcie działalność polegającą na transporcie, przeładunku, obróbce, składowaniu lub dystrybucji ładunków niebezpiecznych, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki; 2) cyklicznej lub jednorazowej instrukcji technologiczno-ruchowej przedkładanej przez podmiot prac remontowych, naprawczych lub innych prac pożarowo niebezpiecznych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej; 3) instrukcji bezpiecznej obsługi statku przewożącego ładunki niebezpieczne przedkładanej przez podmiot zarządzający terminalem, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki
 • weryfikuje działalność prowadzoną w porcie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz planami, instrukcjami oraz regulaminem
 • monitoruje prawidłowe funkcjonowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej od strony wody, jakimi dysponują podmioty wykonujące zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie w celu prawidłowego nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach
 • organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu zapoznania pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
 • opracowuje analizy zagrożenia przeciwpożarowego portów i przystani morskich w celu wypracowania kierunków poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego w morskich portach i przystaniach
 • koordynuje działania Inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Kapitanatach Portów Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Hel, Łeba i Ustka w celu ujednolicenia realizowanych zadań w terenie
 • współpracuje z podmiotami, które uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych w portach, w tym z podmiotami wykonującymi zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz z jednostkami PSP w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe pożarnicze lub wyższe i studia podyplomowe pożarnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostce ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową w portach morskich
 • znajomość pragmatyki morskiej w kontekście bezpieczeństwa pożarowego platform wiertniczych i jednostek pływających
 • znajomość funkcjonowania jednostek przeciwpożarowych w portach (Zakładowych Straży Pożarnych)
 • znajomość nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w obszarach, portach i przystaniach morskich
 • znajomość zagadnień z zakresu opanowania zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją urządzeń do przechowywania, transportu oraz bunkrowania LNG
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • umiejętność stosowania przepisów prawa
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia pedagogiczne
 • szkolenie w zakresie LNG morskiego - The Maritime LNG Training
 • szkolenie w zakresie zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją urządzeń do przechowywania, transportu oraz bunkrowania LNG
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego
 • samodzielność i inicjatywa
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2021-08-15

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy