Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 76881

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna,  parazytologiczna chorób  zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka. Praca w warunkach z zachowaniem jałowości mikrobiologicznej. Częste używanie środków dezynfekcyjnych. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu diagnostycznego i specjalistycznych zestawów diagnostycznych; cieplarki, łaźnie wodne , zestawy do badań ELISA, płuczki, czytniki płytek ELISA, komory laminarne, termocykler i inne.


Praca wykonywana w systemie ruchomego / równoważnego czasu pracy.


Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, serologiczna, wirusologiczna i parazytologiczna chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań, kontakt z klientem laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Opracowywanie wyników badań i sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i nadzór nad wyposażeniem pracowni, utrzymanie go w należytym stanie.
 • Uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Planowanie jakościowe i ilościowe materiałów niezbędnych do realizacji badań.
 • Uczestniczenie w utrzymywaniu oraz doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania.
 • Opracowywanie, modyfikacja, walidacja/weryfikacja metod badawczych, udział w monitorowaniu ważności wyników badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe magisterskie- mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne, diagnostyka medyczna i inne pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego minimum 6-m-cy stażu pracy w laboratorium mikrobiologicznym, serologicznym, biotechnologicznym,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP ( dotyczy lekarza weterynarii),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy.
 • staż w laboratorium mikrobiologicznym, serologicznym, biotechnologicznym- praktyki studenckie w laboratorium
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym, techniki PCR, normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym posługiwanie się normami/instrukcjami anglojęzycznymi,
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2021-04-14

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy