Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 68628

Warunki pracy

-Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
-pracownie zlokalizowane na parterze budynku,
-praca polegająca na wykonywaniu badań serologicznych materiału biologicznego (surowica) techniką ELISA, OWD, OA, OKAP, SPA, OAM,
- wprowadzanie wyników badań do programów dziedzinowych,
- kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym,
- przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu,
- praca w pozycji siedzącej/stojącej,
- obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego w zakresie wykonywania badań,
- obsługa urządzeń biurowych - komputer, kserokopiarka, skaner,
- kontakt z klientem
Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe),
- możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy.

Zakres zadań

 • wykonywanie i nadzorowanie badań oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości wyników badań
 • wykonywanie obliczeń, analizy wyników badań oraz przygotowanie projektów sprawozdań z badań,
 • przyjmowanie, sprawdzanie i rejestracja próbek, dokonywanie przeglądu zlecenia badania,
 • wykonywanie kontroli materiałów pomocniczych, testów, biopreparatów przed włączeniem do badań oraz w trakcie użytkowania,
 • dokonywanie sprawdzeń bieżących i terminowych (okresowych) wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz analiza uzyskanych wyników,
 • uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z działalności Działu zgodnie z wytycznymi jednostek nadzorujących.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych technik diagnostyki serologicznej

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Data dodania: 2020-09-15

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy