Asystent / Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych (Sekcja Kontraktowania)

Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Asystent / Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych (Sekcja Kontraktowania)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/MS/s/P/2021
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i ich zmian,
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
 • Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami,
 • Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
  • weryfikacja formalna wniosków,
  • ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
  • weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
  • bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
  • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
 • Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
 • Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych,
 • Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie,
 • Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
 • Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,
 • Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie,
 • Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,
 • Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań,
 • Współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu Usług Proinnowacyjnych (DPU) oraz innych powierzonych zadań,
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań,
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

 

Wymagania:

 

Wykształcenie:

 • Wyższe (minimum licencjat) lub średnie (w przypadku asystenta)

Doświadczenie:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego lub 3 miesiące (w przypadku asystenta)
 • Doświadczenie związane z kontraktowaniem programów/projektów lub biurowe (w przypadku asystenta)

Wiedza:

 • Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych
 • Znajomość zasad pomocy publicznej
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)
 • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych)
 • lub niewymagana (w przypadku asystenta)

Umiejętności:

 • Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji i planowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie: Wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Min. 3 lata doświadczenia pracy w zakresie przygotowywania lub kontraktowania programów/projektów
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego

Wiedza:

 • Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych
 • Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

Umiejętności:

 • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu, itp.)
 • Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych)
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Staff Partners

Data dodania: 2021-11-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy