Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 83144

Warunki pracy

Po okresie trzymiesięcznego kursu specjalistycznego I stopnia  dla kandydatów na młodszego kontrolera ruchu drogowego pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia upoważnia do zatrudnienia na stanowisku młodszego kontrolera ruchu drogowego.


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany  nie jest dostoswany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami GITD. Praca na wysokości do 3 metrów. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym I stopnia dla Służby Kontroli Opłaty Elektronicznej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego.


Kurs specjalistyczny I stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 3 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na przełomie sierpnia/września 2021 roku.


Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub w trybie on-line albo w formie hybrydowej i trwać będą ok. 2 miesięcy. W przypadku zajęć stacjonarnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia koszt wyżywienia i zakwaterowania w tym okresie pokrywa GITD.


Praktyka zawodowa trwa ok. 1 miesiąca i jest to praca w terenie na obszarze działania właściwego zespołu.


Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny I stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zorganizowanym kursie specjalistycznym, przygotowującym do wykonywania zadań inspektora transportu drogowego w zakresie elektronicznego poboru opłat;
 • Odbywa praktyki przygotowującej do wykonywania zadań inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat;
 • Zdaje egzamin potwierdzający odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora w zakresie elektronicznego poboru opłat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie – po zdanym egzaminie maturalnym;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa wcześniej;
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Nienaganna opinia;
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office;
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, znajomość ustawy o drogach publicznych;
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE lub rosyjski);
 • Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej;
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce;
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-08-19

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy