Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Sulęcin
Ogłoszenie o naborze Nr 97929

Warunki pracy

Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.


Uczestniczenie w kursie specjalistycznym II stopnia. Kurs specjalistyczny II stopnia składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych i trwa około 6 miesięcy.Rozpoczęcie kursu planowane jest na dzień 6 czerwca 2022 r.


Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu (koszt wyżywienia i zakwaterowania w tym okresie pokrywa WITD).


Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnośćiach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na obszarze województwa lubuskiego.


Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny II stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania prac na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
 • Składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia, celem zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ukończone 23 lata na dzień 5 grudnia 2022 r.
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 5 ustawy o transporcie drogowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Nienaganna opinia
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
 • Prawo jazdy kategorii: A, C, D, C+E, D+E.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu etyki służby cywilnej.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Podobne oferty pracy

Referent w Dziale Technologicznym

Wśród Twoich zadań znajdą się: przygotowywanie zestawień danych, wprowadzanie danych do zestawień/systemów nadzór nad dokumentacją działową: archiwizacja dokumentów Działu technologicznego, prowadzenie ewidencji oraz aktualizacja dokumentów...

Firma: Hasco-Lek S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy specjalista ds. kontroli dokumentacji

Twój zakres obowiązków Budujemy spalarnię śmieci na warszawskim Targówku. Dołączysz do Zespołu DDCC, czyli Design Document Control Center. Zespół działa z ramienia Generalnego Wykonawcy i jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności aktualnej...

Firma: POSCO Engineering & Construction

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Referent ds. projektów

Zakres obowiązków 1. Organizacja pracy biura: prowadzenie dokumentacji i korespondencji biura; prowadzenie kalendarza spotkań; przygotowanie i zamieszczanie treści na stronę internetową; organizacja spotkań projektowych; sprawozdawanie menadżerowi jednostki...

Firma: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2022-05-01

Miejsce pracy: lubuskie / Sulęcin