Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 72766

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-   praca  przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-   budynek trzy-kondygnacyjny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
z windą i podjazdem, węzłem sanitarnym i parkingiem dla inwalidów,


-   stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,


-  zagrożenia określono w ocenie ryzyka zawodowego.

Zakres zadań

 • zajmuje się selekcją podmiotów lokujących się w sferze ryzyka występowania nieujawnionych źródeł przychodu w skali całego kraju poprzez opracowywanie i budowę modeli analiz bazodanowych,
 • świadczy wsparcie techniczne oraz merytoryczne dla pracowników urzędów skarbowych w całym kraju, realizuje szkolenia, proponuje nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i informatyczne,
 • współpracuje z innymi organami i instytucjami, opracowywuje jednolite zasady rozpoznawania spraw z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu oraz wytycznych dla organów podatkowych,
 • zgłasza Ministerstwu Finansów propozycje zmian legislacyjnych, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio sfery opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów,
 • administruje stroną intranetową CK NZP oraz systemem CBDiW i DWP, prowadzi w zakresie zadań odpowiednie dokumentacje oraz statystyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność publicznego, swobodnego wypowiadania się oraz prowadzenia prezentacji,
 • język obcy: komunikatywny angielski

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2020-12-31

Miejsce pracy: pomorskie / Sopot

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy