Adiunkt w Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska
Miejsce pracy: Gdańsk

 

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na okres 20 miesięcy (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności wykładów, seminariów i/oraz zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w opiece nad studentami koła naukowego, dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym m.in. podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim, udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie),
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
 • udział w organizacji konferencji zarówno krajowych jak też międzynarodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych na kierunku medycyna, biologia, biotechnologia, biologia medyczna, diagnostyka laboratoryjna,
 • posiadania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych lub nauk medycznych,
 • znajomości metod immunologicznych, mikrobiologicznych lub molekularnych,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu grantów naukowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • opublikowanych wyników rozprawy doktorskiej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • udziału w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony 20 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • rozwój osobisty,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy