Obowiązki Kierownika ds. Administracyjnych

obowiązki kierownika ds. administracyjnychOsoba obejmująca stanowisko Kierownika ds. Administracyjnych odpowiedzialna jest za sprawne funkcjonowanie całego biura. Przede wszystkim planuje oraz koordynuje wszelkie działania związane z administracją firmy, tj. dokumentacją, komunikacją pomiędzy wszystkimi komórkami przedsiębiorstwa oraz wybranymi działaniami poszczególnych pracowników.

Do podstawowych obowiązków Kierownika ds. Administracji należy przede wszystkim:

  • Zarządzanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników z działu administracyjnego
  • Organizowanie sprawnego działania biura, recepcji: obieg dokumentów, przyjmowanie gości, komunikacja między działami
  • Badanie zapotrzebowania w niezbędne materiały biurowe, urządzenia itp. oraz nadzór nad ich zakupem i dystrybucją
  • Organizowanie podróży służbowych oraz imprez firmowych
  • Tworzenie oraz rozpowszechnianie wśród pracowników odpowiednich procedur panujących w firmie
  • Tworzenie oraz rozpowszechnianie różnego rodzaju firmowych dokumentów
  • Organizowanie i nadzorowanie działań firm współpracujących np. serwisowych, remontowych, sprzątających itp.
  • Czuwanie nad dokumentacją dotyczącą obecności pracowników oraz ich urlopów
  • Pomoc w budowaniu właściwego wizerunku firmy wśród klientów, kontrahentów, gości itd.

Zakres obowiązków na tym stanowisku może się różnić w poszczególnych organizacjach. Wszystko zależy od profilu działalności firmy, podziału na poszczególne jednostki wewnętrzne i strukturę organizacyjną firmy oraz odgórnych ustaleń zarządu.