Wady i zalety pracy w administracji państwowej

Wady i zalety pracy w administracji państwowejIstnieje przeświadczenie, że pracę w administracji publicznej można dostać tylko dzięki znajomościom. Przez ciocię, wujka, kuzyna itp. Być może w małych miejscowościach, czy gdzieś na wsi tak właśnie jest. Lecz w dużych miastach ten stereotyp się nie sprawdza. Szansę na zatrudnienie ma każdy kto tylko ma odpowiednie kwalifikację, potrafi dążyć do celu, albo wstrzeli się w dobry moment i ma trochę szczęścia. Oczywiście praca w sektorze publicznym ma swoje dobre i złe strony. Ale tak naprawdę każda praca w każdej branży ma pewne zalety i wady.

Do zalet pracy w administracji publicznej należą między innymi: stabilne zatrudnienie, dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak np. trzynastka, premia uznaniowa itp., świadczenia socjalne, większe przywiązywanie wagi do przepisów prawa pracy i uprawnień pracownika.

Wadami natomiast mogą okazać się np. sztywno ustalone godziny pracy od..do.., bez możliwości załatwienia jakiejś sprawy prywatnej w ciągu dnia pracy i np. odrobienia tego czasu „po godzinach”. Trzeba liczyć się także ze zwiększoną odpowiedzialnością prawną w zakresie finansów, czy rozliczeń skarbowych. W zależności od stanowiska i miejsca pracy można mieć do czynienia z nepotyzmem, interesownością, czy korupcją.

Jak znaleźć pracę w administracji publicznej?

jak znaleźć pracę w administracji publicznejPraca w administracji publicznej marzy się niejednemu absolwentowi wyższej uczelni, który skończył administrację. Tak zwana ciepła posada i stabilne zatrudnienie jest dla niektórych priorytetem. Gdzie więc i w jaki sposób szukać pracy w administracji państwowej?

Pracowników administracji zatrudniają m.in.: urzędy miast i gmin, urzędy pracy, kuratoria oświaty, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, samorządowe jednostki budżetowe, oddziały ZUS i wiele innych. Rekrutacja do nich odbywa się na nieco innych zasadach i warto wiedzieć jak szukać wolnych stanowisk pracy.

Ogłoszenia o naborze publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wybranego urzędu. Można także skorzystać z ogólnej strony www.bip.gov.pl, odnaleźć interesujący nas podmiot, przejść na stronę urzędu i odszukać zakładkę dotyczącą ofert pracy. W poszukiwaniu pracy, można skorzystać także ze strony internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakładce Służba Cywilna na której publikowane są wszystkie ogłoszenia w całej służbie cywilnej.

Jeśli komuś bardzo zależy na pracy w urzędzie, warto aby wysłał swoje CV i nie czekał na zamieszczenie ogłoszenia. Z resztą są takie jednostki (jak np. kancelaria Sejmu, Senatu) które rzadko zamieszczają ogłoszenia. Zasady zatrudniania w tych jednostkach, opierają się na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, nie określają szczegółowo – w jaki sposób ma być przeprowadzona rekrutacja. Zazwyczaj, na stronach internetowych tych urzędów, podany jest adres e-mail na który należy wysyłać aplikacje. Z nadesłanych dokumentów aplikacyjnych tworzą bazę i w razie potrzeby kontaktują się z kandydatami.